Juryrapport 2002

De scriptieprijs wordt toegekend aan:

mevrouw mr. Hetteke M.H. Frima

voor haar scriptie met als titel:

De Euroleague en het Europees mededingingsrecht 

De jury overweegt:

Er zijn vijf scripties ingeleverd, allen met een behoorlijke kwaliteit. Een scriptie springt eruit met als titel . De scriptie is helder geformuleerd en daardoor goed leesbaar, bevat een goede structuur en is mooi opgebouwd. Er wordt een goed overzicht gegeven van de historie van het ontstaan van het betaalde voetbal (de wilde bonden) en er wordt een gedegen analyse gegeven van de structuur binnen de KNVB, UEFA/FIFA. De scriptie bevat maar liefst 151 voetnoten die verwijzen naar jurisprudentie en relevante literatuur.