Juryrapport 1996

 

De prijs wordt dit jaar toegekend aan

mevrouw mr Karianne van der Zant

voor haar scriptie:

Van Salary Cap tot salarisplafond
Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de invoering van een salarisplafond in het Nederlandse Betaalde Voetbal

De jury heeft daartoe het navolgende overwogen en vastgesteld:

De scriptie is kort en bondig geschreven en bevat duidelijke en gemotiveerde conclusies.

Gekozen is voor een originele invalshoek vanuit een geheel eigen visie.

Hoewel de visie in de praktijk wellicht niet haalbaar zal blijken te zijn, is het onderwerp op goede wijze uitgewerkt.

De visie zal in ieder geval aanleiding kunnen zijn voor teamsportorganisaties om te overwegen het instrument van een salarisplafond aan te wenden tot het behoud en de vergroting van de aantrekkelijkheid van teamsporten in competitieverband.

Het in de scriptie uitgewerkte voorstel met betrekking tot de gelijke verdeling van inkomsten uit televisierechten is inmiddels ingevoerd. Daaruit blijkt dat Karianne van der Zant een goede voorspellende kijk heeft gehad op de mogelijke oplossing van dit probleem, dat aan actualiteit bepaald niet heeft ingeboet.