Winnaars scriptieprijs

De prijs is toegekend voor de navolgende scripties. 

(De tekst van het juryrapport is onder het jaartal opgenomen)


2018

De heer A. van Gent voor zijn scriptie "Van strenge aansprakelijkheid van de professionele sportorganisator naar eigen verantwoordelijkheid van de amateursporter?"
De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

 

2016

mevrouw M. Waaijer, MSc voor haar scriptie "De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting;

Verruiming van de sportvrijstelling".

De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

 

2015 

de heer A.C.L. (Anton) Beneder voor zijn scriptie: "Het verbod op Third Party Player Ownership (TPPO) in de voetbalwereld; goede keus of wassen neus?".

De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

2014

mr. Beau Barvelink: 'Hippische' aansprakelijkheid op het verkeerde been?

Een verkenning van het aansprakelijkheidsparcours bij door paarden toegebrachte schade

De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

 

2013

niet uitgereikt

 

2012

mr. P.J. Ezenga: De toekomst van voetbal op het spel?
Onderzoek naar het verband tussen match-fixing en onlinegokken in het betaalde voetbal

De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

2011

mr. Younes Moussaoui: "Flitsenregeling vs. Auteursrecht"

De verhouding tussen de flitsenregeling en het auteursrecht

De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

2010

mr. Gerke Berenschot: Schendt dopingbestrijding mensenrechten?

De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

2009

mr. Berny van Loon : De aansprakelijkheid van een kanarie. Over arbitrale dwalingen en aansprakelijkheid.  De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

2008 toon HTML-versie van het document

mr. Lisette Langedijk: Kans of bedreiging. De gevolgen van de Webster-case bezien vanuit het Nederlandse arbeidsrecht. De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.


2007 toon HTML-versie van het document

mr. Bart Hunnekens: Ongerijmdheden in het voetbalcontract in verhouding tot het Nederlandse arbeidsrecht. De integrale tekst van de scriptie kunt u hier downloaden.

2006

mr. Saskia de Jongh:  Heeft de strafrechter speelruimte op het voetbalveld?
en mr. Patrica van Dienst: Recht rond agressief gedrag op het voetbalveld

2005

mr Ronald Olsthoorn: Sport(er) in beeld.

Over de sporter, zijn prestatie en het intellectuele eigendomsrecht

2004

mr. Thijs Zonneveld: Op Jacht met Grof Geschut. Het sanctiesysteem van de World Anti-Doping code

2003

mr. Marlies Eshuis: Staatssteun aan voetbalclubs

2002

mr. Hetteke M.H. Frima: De Euroleague en het Europees mededingingsrecht

2001

niet uitgereikt.

2000

mr. Daniël Fontein: Trainersaansprakelijkheid!

1999

mr. Juliëtte van Balen: Juridische aspecten van een Benelux Basketball League

1998

mr. Anne Marieke van Berkel: De beroepsvoetballer en het recht op arbeid

1997

mr. Hélène Bakker: Doping geregeld? Actuele thema’s en knelpunten in de huidige dopingregelgeving

1996

mr. Karianne van der Zant: Van Salary Cap tot salarisplafond

Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de invoering van een salarisplafond in het Nederlandse Betaalde Voetbal

1995

mr. Marco L.A. Balhuizen: Homo Ludens, Nederlandse Regels van civielrechtelijke aansprakelijkheid voor letselschade in de voetbalsport

1994

mr. Gerlinde I.Th. Spaan: Voetbaltuchtrecht getoetst

Het recht op een onafhankelijke en onpartijdig gerecht

1993

mr. Natascha van Mullem: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar civielrechtelijke aansprakelijkheid en zorgvuldigheidsnormen bij sport en spel