Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op de rechtsgebieden waar de vereniging zich op toelegt.

 

De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth.

 

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000,--. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

 

Deelname en indiening van scripties is mogelijk onder de voorwaarden zoals in het scriptiereglement beschreven.

Jury

mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse, voorzitter

de heer mr. M.J.M. Boetekees, secretaris

de heer mr. H.J.A. Knijff

 

Secretariaat jury

zie contactgegevens