Reglement scriptieprijs 

 

Het scriptiereglement is laatstelijk vastgesteld op 2 februari 2009.

 

De tekst kunt u hier downloaden.