Lidmaatschap / aanmelding / contributie

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor juristen en voor hen die daarvoor een studie volgen (aspirant leden).

 

Het bestuur kan voorts personen toelaten die weliswaar niet aan die criteria voldoen, maar die vanwege hun maatschappelijke positie, ervaring of anderszins naar het oordeel van het bestuur affiniteit hebben met de doelstelling van de vereniging.

 

De contributie bedraagt voor leden € 20,-- per jaar. Voor aspirant leden  € 10,--. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

Men kan zich schriftelijk als lid of als aspirant-lid lid opgeven bij de secretaris van de vereniging door inzending van het aanmeldingsformulier.

 

Download het aanmeldingsformulier

Download de statuten van de vereniging toon HTML-versie van het document 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.