Geschiedenis en doel van de vereniging

 

De Vereniging voor Sport en Recht is eind 1991 opgericht door een zevental juristen die actief zijn op het raakvlak van sport en recht. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en het organiseren van congressen op het gebied van sport en recht. De doelstelling is met opzet ruim gekozen en omvat ook het streven als representatief lichaam op het vakgebied in internationaal verband op te treden.

 

 

De vereniging kent de volgende ereleden:

 

prof. mr. N.J.P. Giltay Veth (†)             - voorzitter van 1991 tot 1998

mr. O.J.H.M. van Eijndhoven                - bestuurslid van 1991 tot 2009 

mr. F.C. Kollen                                   - bestuurslid van 1991 tot 1998; vice-voorzitter van 1998 tot 2009 

prof. mr. H.T. van Staveren                 - vice-voorzitter van 1991 tot 1998, voorzitter van 1998 tot 2011

mr. R.J.A. Dil                                      - secretaris van 1993 tot 2011