Andere bijeenkomsten

Naast de jaarvergadering draagt de vereniging ook bij aan en initieert het andere lezingen, cursussen of seminars, waarvan genoemd kunnen worden: 

2007: 15 jaar Sport en Recht

Lustrumviering op het park Dorhout Mees te Biddinghuizen, die in het teken stond van inleidingen van Heiko van Staveren (Schadeaansprakelijkheid), Fred Kollen (Tuchtrecht), Marjan Olfers (Mededinging) en Sven Klos (Commercieel portretrecht).

( 1 juni 2007)

 

2001: Het nieuwe transfersysteem in het betaalde voetbal.

PAO-cursus in samenwerking met de VU Amsterdam.  

1998: De Sportboycot van Nigeria: sport, politiek en mensenrechten

Bijeenkomst in samenwerking met het T.M.C. Asser Instituut in het bijzonder wegens de van regeringszijde geuite bezwaren tegen het spelen (op 5 juni 1998) van de voetbalwedstrijd Nederland-Nigeria. 

1996: Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak J-M Bosman

Symposium georganiseerd in samenwerking met de vakgroep privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam.