Activiteiten 

 

De vereniging houdt ieder jaar in november na de huishoudelijke vergadering, een wetenschappelijke vergadering. In die vergadering komt steeds een ander, zo mogelijk ook actueel thema aan de orde. Daarnaast initieert de vereniging andere bijeenkomsten.  Deelname aan de bijeenkomsten levert opleidingspunten op in het kader van de Permanente opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

 

In de Serie Sport en Recht geeft de vereniging ieder jaar een boek uit met daarin opgenomen een verslag van de wetenschappelijke jaarvergadering en de tijdens die vergadering gehouden voordrachten. 

 

 

 

 

 

De vereniging reikt jaarlijks aan studenten de Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs uit voor een belangwekkende scriptie op het rechtsgebied van de vereniging.

 

De vereniging vervult een taak bij de benoeming van leden voor een aantal specifieke beroepscommissies binnen NOC*NSF.