Nieuws van de Vereniging voor Sport en Recht

 

 

Het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht wenst u een sportief 2016 toe!

 

Jaarvergadering 2015

 

De jaarvergadering is gehouden op 12 november 2015. Het onderwerp van de wetenschappelijke vergadering was "Rechten van de minderjarige sporter". Prof mr. Boonstra benaderde dit onderwerp vanuit het (internationale) arbeidsrecht. Download hier haar presentatie. Mevrouw mr. Montanus besteedde in haar presentatie aandacht aan het internationale verdrag inzake de rechten van het kind. Haar presentatie treft u hier aan.

 

 

De Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs 2015 is uitgereikt aan de heer A.C.L. (Anton) Beneder voor zijn scriptie:

"Het verbod op Third Party Player Ownership (TPPO) in de voetbalwereld; goede keus of wassen neus?"

 

 

Download hier het juryrapport en hier de scriptie.

 

De winnaar gaf na de prijsuitreiking een presentatie over de totstandkoming van zijn scriptie. Deze kunt u hier bekijken.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Het emailadres van de (secretaris van de) vereniging is: secretarisVSR@cms-dsb.com