Nieuws van de Vereniging voor Sport en Recht

 

 

LUSTRUM VSR

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017

 

Het lustrum van de vereniging vindt plaats op:

 

Donderdag 14 september 2017
Hotel Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem

Het thema van de dag is: "Privacy in de sport".

 

Het programma van de lustrumdag ziet er als volgt uit:
12:30 Ontvangst leden
13:00 Wetenschappelijk gedeelte
15:30 Briefing activiteiten
15:45 Start activiteit naar keuze
17:15 Opfrissen en verplaatsing naar borrel
17:30 Borrel
18:30 Diner
20:30 Einde lustrum

 

Leden van de vereniging voor sport en recht kunnen zich tot uiterlijk 20 augustus 2017 aanmelden voor het lustrum. De uitnodiging en het aanmeldingsformulier treft u hier aan.

 

 

SAVE THE DATE


23 NOVEMBER 2017

JAARVERGADERING VSR

 

nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk

 

 

 ATTENDERING !

Graag maken wij u attent op de VAN cursus "Conflicten in de Sport" op 20 september 2017. Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij u naar de website van de VAN. 

 

JAARVERGADERING 2016

 

De jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht vond vorige week donderdag, 24 november 2016, plaats op de nieuwe KNVB Campus.

 

Onderwerp van de vergadering was: "Do's en don'ts in de sportreclame".

 

Als sprekers traden op mevrouw mr. Naomi Ketelaar en de heer mr. Robert van den Broek, de paneldiscussie werd geleid door de heer mr. Jan Loorbach.

 

De Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs is dit jaar gewonnen door mevrouw M. Waaijer, MSc. voor haar scriptie:

 

"De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting

Verruiming van de sportvrijstelling"

 

Zie hier de winnende scriptie.

Voor het juryrapport verwijs ik u naar deze link.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Het emailadres van de (secretaris van de) vereniging is: secretarisVSR@cms-dsb.com