Nieuws van de Vereniging voor Sport en Recht

 

JAARVERGADERING 2016

 

De jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht vond vorige week donderdag, 24 november 2016, plaats op de nieuwe KNVB Campus.

 

Onderwerp van de vergadering was: "Do's en don'ts in de sportreclame".

 

Als sprekers traden op mevrouw mr. Naomi Ketelaar en de heer mr. Robert van den Broek, de paneldiscussie werd geleid door de heer mr. Jan Loorbach.

 

De Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs is dit jaar gewonnen door mevrouw M. Waaijer, MSc. voor haar scriptie:

 

"De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting

Verruiming van de sportvrijstelling"

 

Zie hier de winnende scriptie.

Voor het juryrapport verwijs ik u naar deze link.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Het emailadres van de (secretaris van de) vereniging is: secretarisVSR@cms-dsb.com